Terminy kursów spadochronowych V-VI 2019 r.

Terminy szkolenia podstawowego metodą static line w miesiącach maj- czerwiec 2019 r.

  • 10.05 – 12.05.2019 r. (piątek-niedziela)
  • 17.05 – 19.05.2019 r. (piątek-niedziela)
  • 22.05 – 24.05.2019 r. (środa-piątek)
  • 31.05 – 02.06.2019 r. (piątek-niedziela)
  • 07.06 – 09.06.2019 r. (piątek-niedziela)
  • 14.06 – 16.06.2019 r. (piątek-niedziela)

Terminarz na pozostałą część sezonu zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

Wymagania stawiane kandydatom przed przystąpieniem do szkolenia:

  • wiek – według uznania i oceny instruktora szkolącego ,w przypadku osób nieposiadających 18 lat, wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów;
  • oświadczenie o stanie zdrowia;
  • ubezpieczenie OC dla osób eksploatujących statki powietrzne (wg zał(wg zał.7 rozporządzenia wyłączającego), wymagane przed pierwszym skokiem.

 

 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt.

Piotr „Komar” Przybyła  tel. 602 449 785 lub reaktor24@gmail.com

 

Telefon: 602229785