Szkolenie spadochronowe

SZKOLENIE SPADOCHRONOWE

Metoda Static Line

Static Line – jest to szkolenie na spadochronie typu latające skrzydło z wykorzystaniem liny desantowej. Aktualnie jest to podstawowa metoda szkolenia realizowana w ośrodkach cywilnych oraz wojskach powietrzno-desantowych, która rozwinęła się dzięki wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń i nowoczesnego sprzętu obejmującego szereg zabezpieczeń poprawiających bezpieczeństwo.

Na podstawowe szkolenie składa się:

  • 8 godzin zajęć teoretycznych
  • jeden lub trzy skoki z wysokości 1000 – 1200 metrów

Wszystkie czynności podczas skoku wykonywane są przez kandydata samodzielnie:

  • oddzielenie się od statku powietrznego
  • lot na otwartej czaszy
  • lądowanie

Nadzór nad prowadzonym szkoleniem prowadzony jest przez doświadczonych instruktorów naszego ośrodka mających wieloletnią praktykę a spadochrony są serwisowane przez specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia.

Potwierdzeniem kompetencji jest wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego wpis do rejestru podmiotów szkolących nr 106RPS-01/2014 uprawniający do prowadzenia kursów spadochronowych.

Skoki wykonujemy na terenie lotniska Krosno , które posiada bogate tradycje lotnicze oraz niezbędne zaplecze socjalne. Dodatkowym atutem jest infrastruktura lotnicza obejmująca dwa pasy trawiaste oraz utwardzoną drogę startową o wymiarach 1 100 x 30 m wraz z drogami kołowania a także automatyczny system METEO. Duża powierzchnia ok. 200 h oraz doskonale utrzymane i ogrodzone pole wzlotów umożliwia bezpieczne prowadzenie operacji lotniczych.

kierownik ośrodka

Piotr Przybyła tel. +48 602 449 782 reaktor24@gmail.com

Telefon: 602229785