Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży voucherów prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego reaktor24.pl. Sklep prowadzi Grupa Spadochronowa Reaktor24 Piotr Przybyła, ul. Baczyńskeigo 48, Krosno , NIP: 684-148-37-09 REGON: 180507624

2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
– adres poczty elektronicznej: reaktor24@gmail.com;
– pod numerem telefonu: +48 606 732 205 oraz +48 602 449 785;

3. W ciągu 14 dni od zakupienia VOUCHERA, jeżeli nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, Kupujący może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji VOUCHERA bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Grupę Spadochronową Reaktor24 pisemnie lub na adres reaktor24@gmail.com. Wpłacona zaliczka zostanie zwrócona na podany nr konta. Więcej szczegółów na stronie zwrotów

4. Ważność vouchera:
• Voucher promocyjny: data ważności określają warunki promocji
• Voucher w cenie regularnej zakupiony po naszą stronę może być zrealizowany w ciągu 365 dni od daty zakupu.

5. Ważność vouchera nie podlega przedłużeniu.

6. Voucher wystawiony jest imiennie na daną osobę i nie podlega wymianie na środki
finansowe.

7. Rezerwacji należy dokonać mailowo lub telefonicznie 2 tygodnie wcześniej.

8. O zmianie terminu skoku należy poinformować Grupę Spadochronową Reaktor24
nie później niż 3 dni wcześniej przed zaplanowanym terminem skoku.

9. W przypadku nie zachowania terminów(rezerwacji lub zmiany terminu) lub
niestawienia się na skok w ustalonym terminie Voucher (wpłatę) uważa się za
wykorzystane.

10. Na skok w tandemie i jego organizację należy zarezerwować sobie około 3 godzin.

11. Przy dokonywaniu rezerwacji istnieje możliwość zmiany miejsca wykonania skoku
względem miejsca pierwotnie wybranego.

12. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub z powodów niezależnych
od Grupy Spadochronowej Reaktor24, Grupa Spadochronowa Reaktor24 może w każdym momencie zmienić termin wykonania skoku. Także w przypadku nagłej zmiany pogody lub innego nagłego zdarzenia niezależnego od Grupy Spadochronowej Reaktor24, Grupa Spadochronowa Reaktor24 może odmówić wykonania usługi ze względów bezpieczeństwa. W obu przypadkach ustala się Nowy termin a Klient nie może żądać od Szkoły zwrotu kosztów np.dojazdu czy noclegu.

13. Maksymalna waga uczestnika skoku spadochronowego w tandemie to 110 kg. W sytuacji gdy z powodu przekroczenia wagi realizacja skoku jest niemożliwa Voucher/wpłatę uważa się za wykorzystane.

Telefon: 602229785